HjemInformasjonssenterEksterne lenkerOm ossKontakt oss
Energiveteranene
Høringsuttalelser
Uttalelse om nettregulering. November 2020

Uttalelse om utenlandsforbindelser. November 2020


Uttalelse om NVEs forslag til nettariffer. Mai 2020


Uttalelse om konsesjon til bygging av NorthConnect, feb 2020

Endring av industrikonsesjonsloven. (Olje og energidepartementet) jan. 2016


Endring av energiloven - Eierskap mellomlandsforbindelser (Olje og energidepartementet) nov. 2015


NOU 2015:1 Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd (Finansdepartementet, Ratsøutvalget), mai 2015

Reiten utvalgets utredning "Et bedre organisert strømnett" (Olje- og energidepartementet) nov 2014

Endring av Energiloven - Eierskap mellomlandsforbindelser (Olje- og energidepartementet) nov 2012

Forskrift om utleie av vannkraftverk, mars 2010

Forskrift om krav til kompetanse mv hos anleggs- og områdekonsesjonærer, februar 2009 

Høringsuttalelse til forslag om endringer i industrikonsesjonsloen og vassdragsreguleringsloven, april 2008

Høringsuttalelse til NOU 2004:26 Hjemmfall. Januar 2005Kronikker
Debattinnlegg
Høringsuttalelser
Foredrag
Energiveteranenes energimelding
Informasjon fra Energiveteranene