HjemInformasjonssenterEksterne lenkerOm ossKontakt oss
Energiveteranene
Høringsuttalelser
Endring av industrikonsesjonsloven. (Olje og energidepartementet) jan. 2016

Endring av energiloven - Eierskap mellomlandsforbindelser (Olje og energidepartementet) nov. 2015


NOU 2015:1 Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd (Finansdepartementet, Ratsøutvalget), mai 2015

Reiten utvalgets utredning "Et bedre organisert strømnett" (Olje- og energidepartementet) nov 2014

Endring av Energiloven - Eierskap mellomlandsforbindelser (Olje- og energidepartementet) nov 2012

Forskrift om utleie av vannkraftverk, mars 2010

Forskrift om krav til kompetanse mv hos anleggs- og områdekonsesjonærer, februar 2009 

Høringsuttalelse til forslag om endringer i industrikonsesjonsloen og vassdragsreguleringsloven, april 2008

Høringsuttalelse til NOU 2004:26 Hjemmfall. Januar 2005Kronikker
Debattinnlegg
Høringsuttalelser
Foredrag
Energiveteranenes energimelding
Informasjon fra Energiveteranene