HjemInformasjonssenterEksterne lenkerOm ossKontakt oss
Energiveteranene
Debattinnlegg

Erling Diesen, Sverre Sivertsen: Landet som glemte sin energihistorie. Stavanger Aftenblad. 4. aug. 2020

Hans Faanes: Utdatert målestokk for kraftkonsesjoner. Klassekampen 18. desember 2019

Jon Tveit, Hans Faanes: Statnett må eie eksportkablene. Klassekampen 28. november 2017.

Hogne Hongset: Opprinnelsesgarantier: Autorisert svindel. VG 7. august 2017.


Hans Faanes: En mislykket torpedo. dn.no 27. juni 2017


Jon Olaf Olausen: Dengrønne bløffen. Dagens Næringsliv 19. juni 2017


Erik Fleischer: Argumenter mot Høyres forslag om delprivatisering av Statkraft. Brev til Astrup, november 2016

Erik Fleischer: Replikk til Astrup. Dagsavisen 5. oktober 2016.

Nicolai Astrup: Høyre vil ikke selge arvesølvet. Dagsavisen 27. september 2016

Hans Faanes: Statens eierskap i Statkraft. Refusert innlegg til dagbladet


Mats Kirkebirkeland: Selv ved en privatisering vil norsk vannkraft være regulert. Dagbladet 6. september 2016


Hans Faanes: Statens eierskap i Statkraft har reell samfunnsmessig betydning. Dagbladet 30. august 2016.


Lars Thue: Høyre har lurt oss. Klassekampen 27. august 2016

Mats Kirkebirkeland: Statens eierskap i Statkraft har bare symbolsk betydning, Dagbladet 24. august 2016.

Høyre vil delprivatiser Statkraft. Dagens Næringsliv 22. august 2016

Erling Diesen, Hans Faanes: Svar til Einar Hope. Energi nr. 3 2016.

Einar Hope: Eierskap av mellomlandsforbindelser. Energi nr 2 2016


Energiveteranenes kommentarer til Civita notat nr 29/2015


Civita: En bedre forvaltning av norske vannkraftressurser. Nr 29/2015


Jon Tveit, Hans Faanes: Refusert innlegg, Aftenposten sept 2015. Opprinnelsesgarantier


Erling Diesen: Energi juni 2015 Svar "kapitalens nasjonalitet

Leder Energi mai 2015: Kapitalens nasjonalitet

Erling Diesen: Refusert svarinnlegg til Jørn Rattsø i Dagens Næringsliv juni 2015 om eierskap til norsk vannkraft

Energiveteranene Notat om eierskap til norsk vannkraft august 2013

Erling Diesen Hans Faanes: Leserinnlegg i Energi mai 2013. Statnett bør fortsatt eie kablene.

Høyre snur om vannkraftprivatiserin. Klassekampen januar 2013

Erling Diesen Hans Faanes: Debattininnlegg i Klassekampen (refusert Dagens Næringsliv) des 2012 Eierskap av mellomlandsforbindelser 

Hans Faanes: Debattinnlegg i Dagens Næringsliv nov 2012 Høyres eierskapsmodell for vannkraften

Finn Lied: Dagsavisen 28 juni 2011 Elektrisitetslandet Norge

Hans Faanes: Debattinnlegg i Teknisk Ukeblad nov 2009 Utbyttepolitikk i Statkraft

Erling Diesen Jon Tveit Hans Faanes: Debattinnlegg i Dagens Næringsliv mai 08 Industrien staten og vannkraften

Erling Diesen, Jon Tveit, Hans Faanes: Vannkraften i egne hender. april 2008

Kronikker
Debattinnlegg
Høringsuttalelser
Foredrag
Energiveteranenes energimelding
Informasjon fra Energiveteranene